Skip to main content

Tulong Pinansyal Upang Maipagpatuloy pa ni Ariel Ang Kanyang Nasimulang Proyekto.

Siya si Ariel Manlanlan mula sa Brgy. Burgos, Moncada, Tarlac. Siya ay nagpapatubo ng lettuce sa pamamagitan ng Hydroponic system of planting.

Bilang tugon at tulong ni Mayor Lita Aquino ay personal siyang nagpaabot ng tulong pinansyal upang maipagpatuloy pa ni Ariel ang kanyang nasimulang proyekto.

Official Website of Municipality of Moncada