Skip to main content

Tuklas EMA Season 6 Auditions

[UPDATED]
Moncadenians halina at tuklasin ang talento ng ating mga kailyan sa ika-anim na edisyon ng Tuklas EMA – Espesyal na Musika at Awitin. #TuklasEMASeason6

Official Website of Municipality of Moncada