Skip to main content

Tal-iao

Bilang pag-alaala sa inspirasyon, serbisyo at buhay na ibinahagbi ni VM Jiggs sa buong bayan ng Moncada, handog ng Lokal na Pamahalaan ng Moncada ang “Tal-iao” Coffee Table Exhibit, pagbabalik-tanaw sa mga espesyal na Obra ni VM Jiggs. Isang eksibisyon ng mga inilathalang aklat na “The Moncadenian” sa mga nagdaang taon. Pag-alala sa mga buhay ng mga Moncadenian na inilimbag at inilahad ng ating butihing Ikalawang Punong Bayan Jaime “Jiggs” O. Duque.

Official Website of Municipality of Moncada