Skip to main content

PAY EASY SA EC PAY!!!

Maaari nang bayaran ang inyong mga TARELCO I Electric Bill anumang araw at oras sa lahat ng mga Authorized Payment Centers ng ECPay at sa mga 7-Eleven Stores simula sa Agosto 26, 2020.

T: SINO ANG MAAARING MAGBAYAD?
S: Mga Member-Consumer-Owners (MCOs) na nagbabayad sa loob ng itinakdang panahon o updated sa pagbabayad ng electric bill at walang anumang pending billing complaints.

T: KAILAN DAPAT MAGBAYAD?
S: Isa o dalawang araw (working days) pagkatanggap ng inyong Statement of Account (SOA) hanggang bago dumating ang susunod o panibagong SOA

T: PAANO ANG PAGBABAYAD?
S: Dalhin ang current SOA. Bayaran ang kabuuang halaga o TOTAL AMOUNT DUE ng electric bill pati na ang Convenience Fee na ₱5.00. Kunin at itago ang Acknowledgment Receipt bilang katunayan ng pagbabayad.

Paalala:
👌Tanging cash lamang ang tatanggapin na pambayad sa lahat ng Authorized Payment Centers ng ECPay at 7-Eleven Stores
👍Ang pag-post ng inyong binayarang electric bill ay gagawin sa loob ng 1-2 working days

Ito ay unang hakbang pa lamang at patuloy na gumagawa ang TARELCO I ng mga paraan upang mapadali at maging maginhawa ang pagbabayad ng ating mga member-consumer-owners.

Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng TARELCO I sa inyong lugar.

Official Website of Municipality of Moncada