Skip to main content

Pagbati para sa ating kauna-unahang Hermano at Hermana Mayor, Former Mayor Benito “Benny” Aquino and Mayor Estelita M. Aquino!

Mga Kailyan, pagbati para sa ating kauna-unahang Hermano at Hermana Mayor, Former Mayor Benito “Benny” Aquino and Mayor Estelita M. Aquino!

Buong puso akong nagpapasalamat sa tiwalang inyong ibinagay sa amin ng aking kabiyak na si Former Mayor Benny Aquino upang maging kauna-unahang Hermano at Hermana na siyang mangunguna sa mga aktibidad ng ating mahal na Parokya.
Asahan ninyo na aking ibibigay ang isandaang porsyento ng aking dedikasyon at pagmamahal sa naiatas na tungkuling ito. Tulad ng pagmamahal ko sa ating bayan, akin ding ibubuhos ang aking pagmamahal sa pag-ganap bilang inyong Hermana.
Alam ko na Diyos ang tumawag sa akin upang gampanan ang responsibilidad na ito at naniniwala ako na kanya kaming tutulungan upang maisakatuparan ang aking pangarap para sa ating mahal na Parokya.
Samahan ninyo ako sa isang taong puno ng pagmamahal at pagpupugay sa ating Mahal na Patron, San Ramon Nonato, sa ating simbahan at pananampalataya at lalung-lalo na sa Poong Maykapal.
Official Website of Municipality of Moncada