Skip to main content

Nais ipabatid ng Lokal na Pamahalaan ng Moncada

PABATID | Nais ipabatid ng Lokal na Pamahalaan ng Moncada na mayroon po tayong ANTI RABIES VACCINE sa ating Animal Bite Center. Ang anumang “maling balita” ukol dito ay walang katotohanan. Magtungo lamang sa ating Animal Bite Center para sa karagdagang impormasyon ukol sa bakunang ito.

Official Website of Municipality of Moncada