Skip to main content

Moncada North District’s Project “WE COLLAB”

Also supporting Moncada North District’s Project “WE COLLAB.”
Tuluy-tuloy ang ating pagsulong ng edukalidad kasama ang ating komunidad, paaralan at buong pwersa ng kaguruan.
No Moncadenian Learner will be left behind.
#EdukalidadNaSerbisyo #ParaSaBataParaSaBayan

Official Website of Municipality of Moncada