Skip to main content

Mensaheng Pagbati para sa Kapistahan ng Bayan ng Moncada mula kay Vice Mayor Ramon Benito M. Aquino

Mensaheng Pagbati para sa Kapistahan ng Bayan ng Moncada mula kay Vice Mayor Ramon Benito M. Aquino
Moncada, Tarlac
11 February 2023

Official Website of Municipality of Moncada