Skip to main content

Maundy Thursday

Ngayong Huwebes Santo (Maundy Thursday), ating alalahanin na sa paghuhugas ng paa, ipinakita ni Hesus ang halimbawang maglingkod at magmahal ng walang pag-iimbot. Kanya ring ipinakita ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba para sa kapakanan ng iba.
Nawa’y magsilbing paalala ang araw na ito sa atin na ang pagpapatawad, pagmamahal at pagiging maawain sa kapwa ay napakahalaga.
A blessed Maundy Thursday, kailyans!
#MaundyThursday #Holyweek2024 #Repent

Official Website of Municipality of Moncada