Skip to main content

Maligayang pagdating sa Bayan ng Moncada Mahal na Ina ng Banal na Rosaryo ng Manaoag!

“Apo Baket, Mahal na Ina ng Banal na Rosaryo ng Manaoag, patuloy mo kaming pakinggan at tawagin patungo sa iyong Anak na si Hesus.”
Maligayang pagdating sa Bayan ng Moncada Mahal na Ina ng Banal na Rosaryo ng Manaoag! Kami ay humihiling na iyong ipahatid sa iyong Bugtong na Anak ang aming mga dasal para sa aming kaligtasan sa mga di inaasahang pangyayari.
Kami ay lubos na nagpapasalamat sa walang katapusang biyayang ibinibigay ni Hesus na iyong anak. Birheng Ina ng Diyos, Reyna ng Santisimo Rosario, igawad mo sa amin ang iyong biyaya, kaming mga anak mo dito sa lupa ng hapis at luha. Tunghayan mo kami ng iyong mga matang maawain, kami na napalilibutan ng maraming panganib ng katawan at kaluluwa. Huwag mong kamuhian ang aming kahilingan, O Mahal na Ina, ngunit mamagitan para sa amin sa harapan ng iyong banal na anak ngayon at sa oras ng kamatayan.
Amen.

Official Website of Municipality of Moncada