Mag-register online para sa Educational Assistance ng DSWD Region Ill

Kung ikaw ay isang student-in-crisis, mag-register online para sa Educational Assistance ng DSWD Region Ill.
Simula ika-25 ng Agosto 2022, ang DSWD Offices ay hindi na tatanggap ng walk-in applicants para sa mas organisado at ligtas na pagproseso ng mga ito.
Pagkatapos mag-register online, mag-hintay ng text mula sa DSWD para sa inyong confirmation, petsa at lugar ng payout.
Tanging ang mga kliyente na nakatanggap ng kanilang confirmation text ang i-aassess para sa Educational Assistance.
Lahat ng aplikante ay dadaan sa interview assessment ng mga social workers.
Sa serbisyong puso ang sentro, pag-unlad ay sigurado!
#BawatBuhayMahalagaSaDSWD
#DSWDGitnangLuzon

EMERGENCY ASSISTANCE

CONTACT INFORMATION

(045) 606 – 5374
(045) 606 – 5405
(045) 606 – 5406
info@moncadatarlac.gov.ph

VISITOR COUNTER

019302

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

All content is in the public domain unless otherwise stated.

ABOUT GOVPH

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

Official Website of Municipality of Moncada