Skip to main content

Linggo ng Lupong Tagapamayapa

Malacanang declares October 10 to 16 of every year as “Linggo ng Lupong Tagapamayapa,” referring to the body that tries to settle barangay disputes. #LinggoNgLupongTagapamayapa

Official Website of Municipality of Moncada