Skip to main content

Kailyan, naririto ang mga karaniwang sintomas ng Delta Variant na dapat mong malaman

– Diarrhea
– Pagsakit ng ulo
– Pagsusuka
– Pagtulo ng sipon
– Pagsakit ng lalamunan
– Pagkapagod
Bibihira lamang sa delta variant ang nawawalan ng panlasa at pang-amoy.
Pinakiki-usapan ang lahat na patuloy tayo sa pag-iingat at pagsunod sa ating minimum health protocols upang mapanatili nating ligtas ang bawat isa, ang ating mga kapamilya, at ang buong bayan ng Moncada.

Official Website of Municipality of Moncada