Skip to main content

Hindi Hadlang ang Edad sa Pananampalataya ng Isang Moncadenian

Sa edad na Nobenta (90), katuwang ang kanyang tungkod ay pinatunayan ni Nanay Nely ng Poblacion 4 na hindi hadlang ang kanyang edad upang masilayan at makapagdasal sa Mahal na Birheng Manaoag.
Ayon kay nanay, hindi sya nag-atubiling lakarin mag-isa ang pagpunta sa simbahan nang kanyang malaman ang pagdating ng Mahal na Birhen upang ipaabot ang kanyang pasasalamat sa lahat ng biyayang kanyang natanggap.
Aniya, hindi niya alintana ang paghihintay upang marating ang imahe.
Samantala, siya ay inalalayan ni PSMS Imelda G Villanueva, WCPD PNCO sa kanyang paguwi.
Pagpalain ka ng Maykapal ‘nay Nely at nawa’y maging inspirasyon ang iyong pananampalataya sa lahat ng ating mga kababayan.

Official Website of Municipality of Moncada