Skip to main content

Good Friday

A meaningful Good Friday, kailyan.
Ating alalahanin ang lahat ng sugat, sakit, at paghihirap na dinanas ni Hesus upang tayo ay mailigtas. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayong lahat ay nailigtas sa ating mga kasalanan.
Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng mensahe ng pag-ibig, kabutihan, at walang-hanggang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat.
#goodfriday2024 #HolyWeek2024 #reflect #Repent

Official Website of Municipality of Moncada