Skip to main content

Flood Warning Levels

Mga kailyan, madalas niyo bang nakikita ang mga kulay na ito sa mga poste ng kuryente? Ang mga kulay na ito ay may kani-kaniyang isinasagisag. Ito ang mga Flood Warning Levels o Babala sa Pagtaas ng Baha.
Dapat nating malaman ang ibig sabihin ng bawat kulay nito dahil lamang ang laging handa!
“Let us be prepared and be vigilant, time changes.”
-Mayor Estelita M. Aquino
#LagingHandaPH #disasterpreparedness #DisasterManagement #BePrepared #alpasmoncada

Official Website of Municipality of Moncada