Skip to main content

FINAL LIST of CSOs

FINAL LIST of CSOs
Ngayong araw ay inilabas ng Lokal na Pamahalaan ng Moncada ang pinal na listahan ng mga Civil Society Organizations, Associations, Cooperatives, Fraternities, NGOs at iba pang mga civic groups sa ating Bayan.
Ang mga nasa listahan din ang kwalipikadong mag-sumite ng kanilang aplikasyon sa Sangguniang Bayan para sa pag-gawad ng nararapat na accreditation.

Official Website of Municipality of Moncada