Skip to main content

Embracing the Golden Years : A Journey of Gratitude and Reflection

Isang pagsaludo sa mga honorees ng Moncada South District Retirement Program ngayong araw!
Sa ating mga honorees: Ma’am Emily A. Espinosa; Sir Reynaldo M. Galvadores; Sir Stivie B. Valenton; Sir Manuelito P. Yangco; Ma’am Elizabeth S. Gascon, Sir Dionilo E. Manrique, Sr., at Ma’am Anita SD. Palafox, nais kong ipabatid ang aking taos pusong pasasalamat dahil napakalaki ng inyong tulong para sa lahat ng inyong mga naging mag-aaral. Naniniwala ako na ang lahat ng inyong pagdisiplina, pagturo at pagsasakripisyo ay worth it.
Salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay serbisyo para sa mag-aaral ng Moncada!

Official Website of Municipality of Moncada