Skip to main content

Certified Moncadenian Centenarian

Happy 100th Birthday po Lola Maria Lovino! Isang katunayan na ang pag-aalaga natin sa ating sarili at pagmamahal mula sa ating pamilya ang susi sa isang mahaba at makabuluhang pamumuhay. God bless you and your family po! 🫶👵♥️
Pagbati po mula sa Lokal na Pamahalaan ng Moncada 😊

Official Website of Municipality of Moncada