Skip to main content

Camp Coordination, Camp Management and Internally Displaced Persons Protection Training

Dapat laging handa!
Upang masiguro na handa ang ating bayan sa panahong kailangang mailikas ang ating mga kababayan sanhi ng bagyo, ang ilan sa ating mga employees at mga barangay officials na may evacuation center ay sumailalim sa isang pagsasanay tungkol sa Camp Coordination, Camp Management and Internally Displaced Persons Protection Training.
Layunin nito na mas pagigtingin pa ang ating pamamahala sa bawat evacuation sites nang ating masiguro ang kaligtasan ng bawat kailyan sa panahon ng sakuna.
#LagingHandaPH #campcoordination #campmanagement #internallydisplacedpersons #IDP #resilience
Official Website of Municipality of Moncada