Skip to main content

“Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan,” isang Drug Reduction Campaign

Nagsayawan sa saliw ng iba’t-ibang tugtugin ang ilang mga opisyal ng mga barangay kasama ang ating mga kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno sa isang Zumba Festival ngauong araw upang suportahan ang “Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan,” na isang Drug Reduction Campaign.
#BIDA
#fitness
#drugreductioncampaign
Official Website of Municipality of Moncada