Skip to main content

Black Saturday

Mga kailyan, manalig tayo at sa katahimika’y ating hintayin ang muling pagkabuhay ni Hesus.
#BlackSaturday #HolyWeek2024 #repentance

Official Website of Municipality of Moncada