Skip to main content

Agbiag iti Mannalon iti Moncada!

Isangdaan at dalawampu’t tatlong (123) magsasaka mula sa San Pedro, Baquero Norte at Tolega Sur ang nakapagtapos sa Farmer Field School on Corn Production ngayong ika-12 ng Abril 2024, sa Luis Morales Park Auditorium.
Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mga magsasaka ng Moncada na maitaas ang kalidad ng kanilang ating ani ng mais sa pamamagitan ng mura at epektibong pamamaraan.

Official Website of Municipality of Moncada