Skip to main content

9-day Novena to Apo San Ramon

Mga kailyan, halina at tayo’y magsama-sama sa 9-day Novena to Apo San Ramon na maguumpisa sa ika-22 ng Agosto bilang bahagi ng kapistahan ng ating Patron.

Official Website of Municipality of Moncada