Skip to main content

2nd Place Best in Business Empowerment (G2B) Award Category

MABUHAY BAYAN NG MONCADA!!!

Ang Karangalang ito ay magsisilbi pang inspirasyon namin upang pagbutihin ang pagpapaabot ng aming serbisyo sa inyo, aming mga Kailyan! Mabuhay!

Official Website of Municipality of Moncada