Skip to main content

21 Special Program for Employment of Students (SPES) beneficiaries

TINGNAN | 21 Special Program for Employment of Students (SPES) beneficiaries ng Pamahalaang Lokal ng Moncada na nagtrabaho sa iba’t-ibang departamento sa loob ng 28 araw ay natanggap na ang 40% ng kanilang sahod mula sa DOLE. Ang 60% ng kanilang sahod mula sa Lokal na pamahalaan ng Moncada ay nauna ng natanggap ng mga beneficiaries noong Agosto 27, 2021.

Official Website of Municipality of Moncada