Skip to main content

148th Founding Anniversary

Ang Alpas ay bunga ng mga pangarap (Hiraya) at pagtanggap (Arakop). Ang Alpas ay paglaya. Ang Alpas ay paglipad. Higit sa lahat, ang Alpas ay pagtupad sa saling-lahi na magpapatuloy ang malasakit, hangga’t may pagpupursigi at pagpupunyagi. Ang bawat mamamayan ay inihahalintulad natin sa isang ibon na malaya sa paglipad, at ang bayan ng Moncada inihahalintulad natin sa isang Paraiso. Ang bayan ng Moncada ay isang Paraiso na malayang nililiparan ng mga taong puno ng pangarap. Ang bayan ng Moncada ay isang ligtas na pamayanan na bukas sa bawat pangarap ng mamamayan.
#AlpasMoncada #Moncada148
#148thMoncadaFoundingAnniversary
Official Website of Municipality of Moncada